ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

CODE : ZGTPE-2324VZ
PRICE : 17,990
AIRLINE : VIETJET AIR

ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน พักโรงแรมน้ำแร่ 4 ดาว

ZGTPE-2324VZ

AIRLINE

VIETJET AIR

START PRICE

17,990

Highlight

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน Day2 ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านเอ็นไซม์ Day3 ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม)หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Day4 วัดหลงซาน – ย่านซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเครื่องสำอางค์ – มิตซุยเอาท์เล็ท – สนามบินเถาหยวนสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียด

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ทและซีเหมินติง สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี พิเศษ!! ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย