ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค

CODE : ZGSXR-23066E
PRICE : 27,990
AIRLINE : IndiGo

ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม โซนามาร์ค

ZGSXR-23066E

AIRLINE

IndiGo

START PRICE

27,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภมูิ- สนามบินเดลี Day 2 สนามบินเดลี- สนามบินศรีนาคา- พาฮาลแกรม – ศรีนาคา Day 3 ทะเลสาบดาล – เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทศัน์เทือกเขากลุ มารค Day 4 ศรีนาคา – เทือกเขาโซนามาร์ค – ธารน ้าแข็งกราเซีย Day 5 สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์- สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา Day 6 สนามบินเดลี– สนามบินสุวรรณภมูิประเทศไทย

รายละเอียด

เช็คอินสวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย พิชิต 2 เขา สัมผัสหิมะปุยนุ่มสีขาว ขี่สโนว์โมบิล ชมธารน้ำแข็งกาเชียร์ พิเศษ!! นั่งกระเช้ากุลมาร์ค กอนโดล่า ล่องเรือชิคารา ชมวิวทะเลสาบดาล

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย