TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA 5D 3N ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ (Feb-Mar 24)

CODE : XJ135
PRICE : 35,888
AIRLINE : AirAsia X (XJ)

TOKYO FUJI KAWAZU SAKURA 5D 3N ซุปตาร์ โตเกียวปลายหนาวต้นซากุระ (Feb-Mar 24)

XJ135

AIRLINE

AirAsia X (XJ)

START PRICE

35,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ Day 2 เมืองนาริตะ – เมืองคาวาสึ – ชมซากุระ เมืองคาวาสึ หรือ ขึ้นกระเช้าโอมุโระ(กรณีหมดเทศกาลซากุระ) – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Day 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ Day 4 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน – ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ Day 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ  ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ ไฮไลท์!! สัมผัสความงามของดอกซากุระก่อนใคร ณ เมืองคาวาสึ หรือนั่งกระเช้า Omuro (กรณีไม่ตรงช่วงซากุระ) หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ ย่านดังของกรุงโตเกียว บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)