TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ “ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ”

CODE : XJ136
PRICE : 33,888
AIRLINE : AirAsia X

TOKYO FUJI KAMAKURA SAKURA 5D3N BY XJ “ซุปตาร์ โตเกียวเข้าฤดูใบไม้ผลิ”

XJ136

AIRLINE

AirAsia X

START PRICE

33,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ Day 2 เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ถนนโคมาจิโดริ – ศาลเจ้าสึรุงะโอะกะ ฮะจิมัง – เมืองยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Day 3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ Day 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – ตลาดอะเมโยโกะ – ย่านโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ Day 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ขึ้น ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ตลาดอะเมโยโกะ ตลาดฮอตฮิตของกรุงโตเกียว ทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ สักการะ หลวงพ่อโตไดบุทสึ พระพุทธรูปปางนั่งสมาธิที่สูงที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง ศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเมืองคามาคุระที่มีอายุเก้าร้อยกว่าปี หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า เป็นภาพที่สวยงามมาก สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) ช้อปปิ้งจุใจย่านดังกรุงโตเกียว โอไดบะ และ ชินจุกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง บุฟเฟ่ต์ขาปู และผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซน)