The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน3คืน

CODE : CFD38
PRICE : 19,888
AIRLINE : AIR ASIA (FD)

The Heaven หุบเขาเทวดา อู่ฮั่น วั้งเซียนกู่ อู้หนี่โจว 4วัน3คืน

CFD38

AIRLINE

AIR ASIA (FD)

START PRICE

19,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ เมืองอู้หยวน – อู้หนี่โจว+ชมโชว์แสดงแสงสีเสียง Day 2 เมืองอู้หยวน – เมืองซ่างเหรา – ภูเขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) – กระจกแห่งท้องฟ้า – หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ Day 3 เมืองซ่างเหรา – เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น – ถ่ายรูปด้านนอกชามใหญ่ที่สุดในโลก – เมืองอู่ฮั้น – ผ่านชมสะพานข้ามแม่น้ำแยงซี – สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู – ถนนคนเดินเจียนฮั่น – THE BUND WUHAN Day 4 เมืองอู่ฮั่น – วัดกุ้ยหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่  นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาหลิงซาน  กระจกแห่งท้องฟ้า ชมการแสดงแสงสีเสียงยามค่ำคืน ที่เมืองอู้หนี่โจว จิ่งเต๋อเจิ้น….เมืองแห่งเซรามิคของจีน สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู THE BUND WUHAN วัดกุ้ยหยวน ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น เมนูพิเศษ!! เป็ดย่างฮั่น  ปลาอู๋ฉาง  อาหารเจียงซี  อาหารหูเป่ย  ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม