Miss U Turkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน

CODE : TEK10
PRICE : 39,888
AIRLINE : EMIRATES (EK)

Miss U Turkiye อิสตัลบูล ปามุคคาเล คัปปาโดเกีย อังการ่า 9วัน 6คืน

TEK10

AIRLINE

EMIRATES (EK)

START PRICE

39,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย Day 2 EK377 BKK-DXB 02.50-06.00 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย EK123 DXB-IST 10.45-14.25 – เมืองชานัคคาเล Day 3 เมืองชานัคคาเล – ม้าไม้เมืองทรอย – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย Day 4 เมืองชานัคคาเล – เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองคัปปาโดเกีย Day 5 Option Tour : ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ หรือ นั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – ร้านจิวเวอร์รี่ – นครใต้ดินชาดัค – ปราสาทหินยูชิซาร์ – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาแห่งรัก – หุบเขาเกอเรเม – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส Day 6 เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองซาฟแลนโบลู Day 7 เมืองซาฟแลนโบลู – เมืองอิสตันบูล – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop – ตลาดเครื่องเทศ – จัตุรัสทักซิมสแควร์ – หอคอยกาลาตา Day 8 พระราชวังทอปกาปี – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – ตลาดแกรนด์บาร์ซ่า – ย่าน Balat Old Houses – ท่าเรือกาลาตา – ท่าอากาศยานนานาชาติอิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EK118 IST-DXB 23.20-04.50 Day 9 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15

รายละเอียด

เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เพลิดเพลินไปกับดินแดนแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย  ม้าไม้เมืองทรอย สัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึก  พิเศษ!!! ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป ** เปิดประสบการณ์พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน