Great Impressionปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่5วัน3คืน

CODE : CCA51
PRICE : 24,888
AIRLINE : AIR CHINA (CA)

Great Impressionปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่5วัน3คืน

CCA51

AIRLINE

AIR CHINA (CA)

START PRICE

24,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน Day 3 พระราชวังฤดูร้อน – พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีน – ถนนหวังฝู่จิง – เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง Day 4 ร้านบัวหิมะ – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – ร้านหยก – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – พักโรงแรมน้ำแร่ Day 5 ร้านไข่มุก – วัดลามะ – Surprise Outlet – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

เยือนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน ชมความงาม พระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน เมืองโบราณใต้ดินหวังฝู่จิ่ง อลังการ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ช้อปชิมชิล ถนนโบราณเฉียนเหมิน ถนนหวังฝู่จิง Surprise Outlet เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารกวางตุ้ง พิเศษ ! พัก 5 ดาว อาบน้ำแร่ 1 คืน