Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)

CODE : CVZ79
PRICE : 17,888
AIRLINE : VIETJET (VZ)

Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน 5วัน4คืน (ทัวร์ไม่ลงร้านช้อป)

CVZ79

AIRLINE

VIETJET (VZ)

START PRICE

17,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา Day 2 ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN Day 3 เฟิ่งหวง – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) – ระเบียงกระจกแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว Day 4 จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย *OPTION : หุบเขาอวตาร Day 5 ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ทัวร์ไม่ลงร้านรัฐบาล เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดรสเด็ด เป็ดย่างเฟิ่งหวง เซ็ตหม่าล่า อาหารหูหนาน หมูย่างเกาหลี