เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ (ไฟล์ท 2)

นั่งกระเช้าไพฟ้า เที่ยวบานาฮิลส์ หมู่บ้านฝรั่งเศส พักดี 4 ดาว ดานัง 2 คืน บานาฮิลส์ 1 คืนสุดฟิน พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย