ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย