ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี

เยือน มหานครปารีส เมืองสุดแสนโรแมนติก เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เช็คอินมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ 1 วัน พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม