มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 4 วัน 3 คืน

เที่ยว 2 มรดกโลก หินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้า ชมรถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก เดินเล่น หงหย้าต้ง เจียฟ่างเป่ย พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย