มหัศจรรย์…จอร์เจีย WINTER SEASON 9 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอานาบูรี พิพิธภัณฑ์ท่านสตาตินนั่ง CABLE CAR ชมสวนเบอร์โจมี รูปปั้น ALI AND NINO วิหารบอดี อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณพิเศษ!! ชิมไวน์ท้องถิ่น+อาหารไทย พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม