โอซาก้า เกียวโต ชมดอกทิวลิป พักเกียวโต 1 คืน (ฟรีเดย์ 1 วัน)

CODE : ZGKIX-2312MM
PRICE : 31,990
AIRLINE : PEACH AIR

โอซาก้า เกียวโต ชมดอกทิวลิป พักเกียวโต 1 คืน (ฟรีเดย์ 1 วัน)

ZGKIX-2312MM

AIRLINE

PEACH AIR

START PRICE

31,990

Highlight

Day 1 สนามบินสวุรรณภูมิ Day 2 สนามบินคันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน ้าชา – ปราสาททอง – ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ Day 3 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ- เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่ น – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ชินไซบาชิ Day 4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย Day 5 สวนอนุสรณ์บัมปาคุ – ตลาดปลาคุโรมง – ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียด

เพลิดเพลินไปกับสวนดอกไม้บัมปาคุ เที่ยวเกียวโตแบบจุใจ ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านชินไซบาชิ อิ่มไม่อั้นบุฟเฟ่ต์ชาบู และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น พักเกียวโต 1 คืน

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย