เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)

CODE : ZGHAN-2322VN
PRICE : 15,990
AIRLINE : VIETNAM AIRLINES

เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน (พักซาปา 2 คืน)

ZGHAN-2322VN

AIRLINE

VIETNAM AIRLINES

START PRICE

15,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ– สนามบินนอยไบ – เมืองนิงห์บิงห์ Day 2 ล่องเรือนิงห์บิงห์ – เมืองซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต Day 3 นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – น้ำตกสีเงิน – หมู่บ้านก๊าตก๊าต – โบสถ์หิน Day 4 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย Day 5 สุสานโฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูม

รายละเอียด

เยือนหลังคาอินโดจีน “นั่งกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน” ล่องเรืองฮาลองบก “นิงห์บิงห์” เช็คอิน “โมอาน่า คาเฟ่”