ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

CODE : ZGHKG-2401TG
PRICE : 19,990
AIRLINE : Thai Airways

ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัลส์เบย์

ZGHKG-2401TG

AIRLINE

Thai Airways

START PRICE

19,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง – วัดโป่วหลิน – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – A Symphony Of Lights Day 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้ง) Day 3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – รีพัลส์เบย์ – วิคตอเรียพีค – ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

นั่งกระเช้านองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิม เสริมสิริมงคล

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย