ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

CODE : ZGHKG-2317EK
PRICE : 15,990
AIRLINE : EMIRATES (EK)

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (FREE DAY)

ZGHKG-2317EK

AIRLINE

EMIRATES (EK)

START PRICE

15,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights Day 2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกเที่ยวซื้อทัวร์ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Day 3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – นั่งกระเช้านองปิง – นมัสการพระใหญ่เทียนถาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – ห้างซิตี้เกต เอาท์เล็ท – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว นมัสการเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย