อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟฟ์ บาธ ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน

CODE : ZGMAN-2401SQ
PRICE : 89,990
AIRLINE : Singapore Airlines

อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลิเวอร์พูล คาร์ดิฟฟ์ บาธ ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน

ZGMAN-2401SQ

AIRLINE

Singapore Airlines

START PRICE

89,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย – สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ Day 2 สนามบินชางงี ประเทศสิงคโป – สนามบินแมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์ แทฟฟอร์- วิหารแมนเชสเตอร์ – ศาลาว่าการเมืองแมนเซสเตอร์ – เมืองลิเวร์ล – สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ – มหาวิหารแห่งมืองลิเวอร์พูล – เดอะ ทรี เกรซ – ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์ Day 3 เมืองลิเวอร์พูล – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน – บ้านของวิลเลี่ยม เช็คสเปิยร์ – เมืองคาร์ดิฟฟ์ – ปราสาทคาร์ดิฟฟ์ – ศาลาว่าการคาร์ดิฟฟ์ – ตลาดคาร์ดิฟฟ์ Day 4 เมืองคาร์ดิฟ – เมืองบาธ – มหาวิหารเมืองบา – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ – เมืองซาลิสบัว – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเอ้นจ์ – หมู่บ้านไบบูสรี่ – เมืองออกซ์ฟอร์ด Day 5 เมืองออกซ์ฟอร์ด – มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช – เมืองลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – จัตุรัสทราลก้าร์ Day 6 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Day 7 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาย – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สหราชอาณาจักร Day 8 สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียด

เยือนสหราชอาณาจักร ชม สโตนเฮ้นจ์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อิสระท่องเที่ยวกรุงลอนดอน ช้อปปิ้งจุใจ แบบเต็มวัน

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม