มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

CODE : ZGMXP-2306BR
PRICE : 77,990
AIRLINE : Eva Air

มิลาน โคโม ลูเซิร์น อินเทอร์ลาเก้น จุงเฟรา ปารีส

ZGMXP-2306BR

AIRLINE

Eva Air

START PRICE

77,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยว Day 2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิลาโน มัลเปนซา – เมืองโคโม – ทะเลสาบโคโม – เมืองมิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล Day 3 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Day 4 เมืองกรินเดลวัลด์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – สถานีเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเซอร์ – ธารน้ำแข็งยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป – เมืองดีจอง Day 5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พีระมิดแก้วของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ Day 6 เมืองปารีส – ทรอกาเดโร – หอไอเฟล– ล่องเรือชมแม่น้ำแซน บาโต มูช – ประตูชัยฝรั่งเศส–– ถนนช็องเซลิเซ่ – ปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์ – โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – มงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ Day 7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – สนามบินเถาหยวน Day 8 สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

รายละเอียด

1 ทริป 3 ประเทศ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe เที่ยวเมืองสวยอินเทอร์ลาเก้น เยือนมิลาน ช้อปปิ้งปารีส

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย