มหัศจรรย์…JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

CODE : BT-KIX09_XJ
PRICE : 37,999
AIRLINE : แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ)

มหัศจรรย์…JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ โอซาก้า 5 วัน 3 คืน

BT-KIX09_XJ

AIRLINE

แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ (XJ)

START PRICE

37,999

Highlight

Day 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ Day 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เกียวโต • วัดคินคะคุจิ • เทศกาลประดับไฟนาบานาโนะซาโตะ Day 3 หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองทาคายาม่า • สะพานนาคะบาชิ • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • อิออน Day 4 ปราสาทโอซาก้า • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ • ริงกุเอ้าท์เล็ท Day 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

รายละเอียด

ชมงานเทศกาลประดับไฟขนาดใหญ่ แห่งเมืองนาโกย่า ณ นาบานาโนะซาโตะ สัมผัสความงามมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย