มหัศจรรย์…HOKKAIDO โทยะ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

CODE : BT-CTS01_XJ
PRICE : 43,999
AIRLINE : Thai Air Asia X (XJ)

มหัศจรรย์…HOKKAIDO โทยะ โอตารุ ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน

BT-CTS01_XJ

AIRLINE

Thai Air Asia X (XJ)

START PRICE

43,999

Highlight

Day 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ Day 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ • จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ Day 3 กระเช้าอุสุซัง • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Day 4 มหาวิทยาลัยฮอกไกโด • ตลาดปลาโจไง • ร้านค้าปลอดภาษี • มิตซุย เอ้าท์เล็ท Day 5 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย