มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-DAD091_VZ
PRICE : 17,999
AIRLINE : Thai Vietjet

มหัศจรรย์…เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน) 4 วัน 3 คืน

BT-DAD091_VZ

AIRLINE

Thai Vietjet

START PRICE

17,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม Day 2 ร้านหินอ่อน • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • บาน่าฮิลล์ Day 3 บาน่าฮิลล์ • สวนสนุก The Fantasy Park • หมู่บ้านฝรั่งเศส • Le Jardin d’ Amour Day 4 บาน่าฮิลล์ • เมืองดานัง • สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ตลาดฮาน • ร้านเยื่อไผ่ • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ ชมเมือง ฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ
ดานัง สะพานมังกร วัดลินห์อี๋ง

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม