มหัศจรรย์…ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน

CODE : BT-HKG24_EK
PRICE : 19,999
AIRLINE : สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

มหัศจรรย์…ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน

BT-HKG24_EK

AIRLINE

สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

START PRICE

19,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS Day 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมรถรับ-ส่ง) Day 3 เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ • วัดหวังต้าเซียน • วัดแชกงหมิว • สนามบินเช็กแลปก๊อก

รายละเอียด

เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หมุนกังหันวัดแซกง

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม