มหัศจรรย์…อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู4 วัน 2 คืน

CODE : BT-JAI32_FD
PRICE : 16,999
AIRLINE : Air Asia

มหัศจรรย์…อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู4 วัน 2 คืน

BT-JAI32_FD

AIRLINE

Air Asia

START PRICE

16,999

Highlight

Day 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ อินเดีย Day 2 พระราชวังสายลม • น่ังรถจีปขึ้นแอมเบอร์ฟอรท์ • พระราชวังกลางน้า • CITY PALACE Day 3 ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี• วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ Day 4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียด

มหัศจรรย์ ชมเมืองชัยปุระ “นครสีชมพู” ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

พีเรียตเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย