มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-LAO62_FD
PRICE : 16,999
AIRLINE : AirAsia

มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

BT-LAO62_FD

AIRLINE

AirAsia

START PRICE

16,999

Highlight

Day 1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด Day2 พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • น้ำตกแก้วมงคล Day 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง Day 4 วังเวียง • เวียงจันทน์• พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ • กรุงเทพฯ

รายละเอียด

มหัศจรรย์..หลวงพระบาง นั่งรถไฟความเร็วสูง บลูลากูน วังเวียง ล่องแม่น้ำซองชมบรรยายกาศกุ๊ยหลินเมืองลาว พิเศษ!! เมนูพื้นบ้าน ปลาจุ่ม+แหนมเมือง+หมูกระทะริมแม่น้ำซอง

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย