มหัศจรรย์…ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า (บินตรง-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

CODE : BT-LJG02_DR
PRICE : 21,999
AIRLINE : Ruili Airlines (DR)

มหัศจรรย์…ลี่เจียง ต้าหลี่ เต๋อชิง แชงกรีล่า (บินตรง-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน

BT-LJG02_DR

AIRLINE

Ruili Airlines (DR)

START PRICE

21,999

Highlight

Day 1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินลี่เจียงซันยี่ • เมืองต้าหลี่ Day 2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน • วัดกุยชาน Day 3 วัดซงจ้านหลิน • เมืองเต๋อชิง • โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง • จุดชมวิวภูเขาหิมะเหมยลี่ • เจดีย์ 13 องค์ • วัดเฟยไหล Day 4 วัดซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง Day 5 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ Day 6 สนามบินลี่เจียงซันยี่ • กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สัมผัสอารยธรรมจีน-ทิเบต “ภูเขาหิมะเหมยหลี่” ชมความยิ่งใหญ่ยอดเขาคาวาเกโป โค้งแรกแม่น้ำทรายทอง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก เยือนดินแดนทิเบตน้อย “แชงกรี-ล่า”

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม