มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน

CODE : BT-MMR15_FD
PRICE : 8,999
AIRLINE : AirAsia

มหัศจรรย์..มูข้ามแดน เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน

BT-MMR15_FD

AIRLINE

AirAsia

START PRICE

8,999

Highlight

Day 1 ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ชเวดากอง Day 2 ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • พระนอนตาหวาน • พระน่ังงาทัตจี• สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

รายละเอียด

มหัศจรรย์เมียนมา มูข้ามแดน สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย