มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-BAL54_FD
PRICE : 19,999
AIRLINE : Thai Air Asia (FD)

มหัศจรรย์…บาหลี อารยธรรมแห่งอินโดนีเซีย 4 วัน 3 คืน

BT-BAL54_FD

AIRLINE

Thai Air Asia (FD)

START PRICE

19,999

Highlight

Day 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • อูลูวาตู • สวนวิษณุ • ระบำเกอจัก • หาดจิมบารัน Day 2 วัดทามันอายุน • โรงงานช็อคโกแลต • วัดบราตัน • วิหารทานาห์ลอต Day 3 หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก • นาข้าวขั้นบันได • หมู่บ้านคินตามณี • กาแฟขี้ชะมด • วัดเทมภัคสิริงค์ Day 4 ร้านกฤษณะ • สนามบินงูระห์ไร • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียด

มนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี วิหารทานาห์ลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ โชว์ระบำเกอจัก หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ, ทะเลสาบ บาตร์พิเศษ!! เมนูอาหารทะเลริมหาด จิมบารัน

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย