มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง สกีหุบเขาฟ้า 5 วัน 4 คืน

CODE : BT-CKG05_G5
PRICE : 22,999
AIRLINE : China Express Airlines [G5]

มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง สกีหุบเขาฟ้า 5 วัน 4 คืน

BT-CKG05_G5

AIRLINE

China Express Airlines [G5]

START PRICE

22,999

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • เมืองฉงชิ่ง Day 2 เมืองต้าจู๋ • ผาหินแกะสลักต้าจู๋ • มรดกโลกพระแกะสลักหินเขาเป่าติงซั่น • เมืองอู่หลง Day 3 เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • ลานสกี • อุทยานหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ • ระเบียงแก้ว • ทุ่งหญ้าพิ้งค์มู่ลี่ห์ • เมืองกุยหยวน • ร้านอาหารริมผา Day 4 เมืองฉงชิ่ง • เมืองโบราณฉือชี่โข่ว • วัดฮงเอ็น • ถนนคนเดินเจี๋ยฟ่างเปย • หงหยาต้ง Day 5 ฉงชิ่ง • จัตุรัสมหาศาลาประชาคม • รถไฟฟ้าทะลุตึก • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์ • สนามบินดอนเมือง

รายละเอียด

สัมผัสอากาศหนาว เล่นสกีหุบเขานางฟ้า ถ่ายรูปสวยๆ ณ ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู เยือนหมู่บ้านโบราณฉือซี่โข่ว
ชมพระแกะสลักต้าจู๋ เดินเล่นถนนคนเดินเจี๋ยฟางเป๊ย

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม