มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-CKG02_FD
PRICE : 18,999
AIRLINE : AirAsia

มหัศจรรย์…ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง 4 วัน 3 คืน

BT-CKG02_FD

AIRLINE

AirAsia

START PRICE

18,999

Highlight

Day 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์• ต้าจู๋• แกะสลักหินต้าจู๋(รถแบตเตอรรี่) Day 2 เมือต้าจู๋• เมืองอู่หลง • อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์(น่ังรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่+ลิฟท์แก้ว) • ระเบียงแก้ว Day 3 เมืองอู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า • เมืองฉงชิ่ง • รถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก • ศาลาประชาคม(ด้านนอก) • ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย Day 4 สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย์• สนามบินดอนเมือง

รายละเอียด

เที่ยว 2 มรดกโลก หินแกะสลักต้าจู๋ อุทยานหลุมฟ้า ชมรถไฟฟ้ารางเบาทะลุตึก เดินเล่น หงหย้าต้ง เจียฟ่างเป่ย

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย