มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

CODE : BT-KMG04_KY
PRICE : 26,999
AIRLINE : คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

มหัศจรรย์…คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

BT-KMG04_KY

AIRLINE

คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY)

START PRICE

26,999

Highlight

Day 1 สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง Day 2 เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • เมืองจงเตี้ยน (แชง-กรีล่า) • เมืองเก่าจงเตี้ยน Day 3 วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง Day 4 อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ Day 5 เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก Day 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย