ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี

CODE : ZGCDG-2404SQ
PRICE : 69,990
AIRLINE : Singapore Airlines

ฝรั่งเศส ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล รูอ็องซ์ นอร์มังดี

ZGCDG-2404SQ

AIRLINE

Singapore Airlines

START PRICE

69,990

Highlight

Day 1 สนามบินสวุ รรณภมูิ– สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์– สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส Day 2 เมืองรูอ็อง – มหาวิหารรูอ็อง – หอนาฬิกาดาราศาสตร์– เมืองโดวิลล์– ชายหาดเมืองโดวิลล์แคว้นนอร์ม็องดี– มองซ์แซงต์มิเชล Day 3 มหาวิหารมองซ์แซงต์มิเชล –เมืองเลอม็อง – มหานครปารีส – มงต์มาตร์– มหาวิหารซาเครเกอร์ Day 4 พระราชวังแวร์ซายส์ – ทรอกาเดโร – จุดชมวิวหอไอเฟล – ประตูชัยฝรั่งเศส – ถนนฌ็องเซลิเช่ – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ Day 5 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Day 6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์ Day 7 สนามบินชางงี– สนามบินสุวรรณภมูิ– ประเทศไทย

รายละเอียด

เยือน มหานครปารีส เมืองสุดแสนโรแมนติก เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ เช็คอินมองซ์แซงต์มิเชล ฟรีเดย์ 1 วัน

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม