บินตรง จางเจียเจี้ย ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอดสูงเสียดฟ้า 4 วัน 3 คืน

CODE : FT-DYGVZ01A
PRICE : 18,990
AIRLINE : Thai Vietjet Air

บินตรง จางเจียเจี้ย ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอดสูงเสียดฟ้า 4 วัน 3 คืน

FT-DYGVZ01A

AIRLINE

Thai Vietjet Air

START PRICE

18,990

Highlight

Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิฯ) -จางเจียเจี้ย- ตึกมหัศจรรย์72 ชั้น Day 2 เขาเทียนเหมินซาน -ระเบียงกระจกหน้าผาลอยฟ้า – บันไดเลื่อนทะลุเขา – ประตูสวรรค์ – ถนน 99 โค้ง – ศูนย์นวดฝ่ าเท้าและสมุนไพรจีน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา Day 3 อุทยานจางเจียเจี้ย – เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) – ขึ้นลิฟท์แก้ว – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง – ศูนย์ผลิตภัณฑ์หยก – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม Day 4 เลือกซื้อโปรแกรมทัวร์เสริม สะพานกระจก – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง – ช้อปปิ้ งถนนคนเดิน – สนามบินจางเจียเจี้ย – สนามบินสุวรรณภูมิ -กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ดินแดนสวรรค์หุบเขาพันยอดสูงเสียดฟ้า

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเลย