ฉลองสงกรานต์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

CODE : C8L73
PRICE : 24,888
AIRLINE : Lucky Air (8L)

ฉลองสงกรานต์ คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6วัน 5คืน

C8L73

AIRLINE

Lucky Air (8L)

START PRICE

24,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง – เข้าสู่ที่พัก Day 2 เมืองคุนหมิง – สวนต้ากวนโหลว – เมืองต้าหลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองโบราณต้าหลี่ Day 3 เมืองต้าหลี่ – แชงกรีล่า – ช่องแคบเสือกระโจน (ไม่รวมค่าบันไดเลื่อน) – พิพิธภัณฑ์จามรี – เมืองโบราณแชงกรีล่า Day 4 วัดลามะซงจ้านหลิง – ทะเลสาบนาพาไห่ – เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ – ร้านบัวหิมะ – เมืองเก่าลี่เจียง Day 5 ภูเขาหิมะมังกรหยก+นั่งกระเช้าใหญ่ – ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG – หุบเขาสีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ (ไม่รวมค่ารถรางไป-กลับ) – เมืองฉู่สง Day 6 เมืองคุนหมิง – ร้านหยก– เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านผ้าไหม – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

นั่งกระเช้าใหญ่พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ชมหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สระมังกรดำ ช่องแคบเสือกระโจน วัดลามะซงจ้านหลิง พิพิธภัณฑ์จามรี เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณกวนตู้ ชมดอกกุหลาบสวนต้ากวนโหลว พิเศษชมโชว์ สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG  เมนูพิเศษ!!  สุกี้แซลมอน, อาหารกวางตุ้ง