จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

CODE : CFD25
PRICE : 15,888
AIRLINE : Air Asia (FD)

จางเจียเจี้ย ฉางซา เฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น 5วัน4คืน

CFD25

AIRLINE

Air Asia (FD)

START PRICE

15,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว Day 2 เมืองฉางเต๋อ – วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณฟ่งหวง Day 3 เฟิ่งหวง – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(รวมรถแบตเตอร์รี่+ล่องเรือ) – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย Day 4 จางเจียเจี้ย – ศูนย์สมุนไพรจีน – สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานไป-กลับ)+VR 4 มิติ Day 5 ร้านหยก – คนเดินชีปู้เจีย – ร้านยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา

รายละเอียด

ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์” ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก! ช้อปปิ้งถนนซีปู้เจีย ถนนคนเดินหวงซิงลู่พิเศษ เมนูพิเศษ!!  สุกี้เห็ดรสเด็ด,ปิ้งย่างเกาหลี,อาหารถูเจีย,อาหารสมุนไพร

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม