คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

CODE : CFD24
PRICE : 14,888
AIRLINE : AIR ASIA (FD)

คิงหมุน… คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน3คืน

CFD24

AIRLINE

AIR ASIA (FD)

START PRICE

14,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองตงชวน – ชมแผ่นดินสีแดง Day 2 ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – คุนหมิง – สวนน้ำตกคุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ถนนคนเดิน Day 3 ตำหนักทองจินเตี้ยน – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – ร้านหยก – เมืองโบราณกวนตู้ Day 4 ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย – ท่าอากาศยานดอนเมือง

รายละเอียด

ตงชวน … แผ่นดินสีแดง ภูเขาเจ็ดสี ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สวนน้ำตกคุนหมิง น้ำตกฝีมือมนุษย์ใหญ่ทีสุดในเอเชีย คุนหมิงวัดหยวนทง  ตำหนักทอง เมืองโบราณกวนตู้ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน เมนูพิเศษ!!  สุกี้เห็ดรสเด็ด, อาหารกวางตุ้ง

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม